ROZSTRZELANI W PIAŚNICY:

 

1. Babiński Alfred

2. Bielski Kazimierz

3. o. Blajer Błażej

4. Błaszczak Tadeusz

5. Boneszkowski Edmund

6. Brauer Józef

7. o. Brodowski Jan

8. Dłuski Stanisław

9. Duszyński Jan

10. Effenberg Leon

11. o. Głowa Czesław

12. o. Konewecki Józef

13. Konopka Kazimierz

14. Kopeć Karol

15. Kossakowski Henryk

16. Malinowski Bronisław

17. Ks. Mówiński Jan

18. Niklewicz Franciszek

19. Ottowska Kazimiera

20. Raatz Michał

21. Stark Jan

22. o. Sudy Karol

23. Szulc Aleksander

24. Wadowski Jan

25. Zaleski Tadeusz

26. o. Ząbek Edmund

 

POLEGLI WE WRZEŚNIU 1939r.

27. Kosko Stanisław

28. Rogoś Wojciech

29. Simon Kazimierz

30. Sokołowski Mieczysław

31. Wojczyński Władysław

 

ZGINĘLI W OBOZIE KONCENTRACYJNYM (Stutthof, Mauthausen)

 

32. Cylkowski Lucjan

33. Cywiński Bolesław

34. Kalinowski Bronisław

35. Maresz Aleksander

36. Migocki Marceli

37. Nałęcz Maria

38. Ornas Franciszek

39. Sobacki Marian

40. Zacharski Stanisław

 

ZAGINĘLI:

41. Dakowicz Józef

42. Krzyżak Agnieszka

43. Paul Antoni

44. Piasecka Helena Jadwiga

45. Szczepański Ludwik

 

ZGINĘLI W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH:

46. Izdebski Tadeusz (powstanie warszawskie)

47. Jamrozik Józef

48. Litwin Roman

49. Łączewny Tomasz (Katyń)

50. Łada Zygmunt

51. Niemiec Józef

52. Nowak Stanisław

53. Poćwiardowski Franciszek

54. Rutkowiak Wojciech