B   Klasa biologiczno - chemiczna

 

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

 

Języki obce:

 • język angielski,
 • oraz do wyboru:
 1. niemiecki / j. rosyjski

 

Oferta dodatkowa:

 • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi - udział w warsztatach i wykładach m.in. z wydziałem Chemii i Biologii UG w ramach programów “Poznaj pracę biologa” i “Zaproś naukowca do szkoły”, wydziałem Chemii PG oraz Wydziałem Oceanografii.
 • Nauczycielskie koło przyrodnicze.
 • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej dla osób zainteresowanych pedagogiką i psychologią.

 

Innowacyjna nauka biologii, chemii i języka angielskiego.

Międzyprzedmiotowa innowacja programowa: elementy biologii i chemii w języku angielskim.

 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez zadania projektowe związane z ekologią.
 • Poszerzenie znajomości biologii o zagadnienia, którymi zajmują się biologiczne think-tanks, czyli współczesny świat nauki.
 • Nauka w oparciu o "emocjonujące" doświadczenia przeprowadzane przez samych uczniów
 • Nauka języka angielskiego jako narzędzie służące dzieleniu się własnymi pomysłami oraz wymianie doświadczeń.

 

Eksperymentalne Koło Biologiczne "Przeprowadź doświadczenie i napisz pracę badawczą!"

 • Przeprowadzanie i pisanie własnych prac badawczych przez uczniów.
 • Nauka metodologii badań przyrodniczych.
 • Praca na preparatach mokrych.
 • Działania umożliwiające start w Olimpiadzie Biologicznej.

 

Naukowe Koło Ekologiczne 

 • Przygotowanie chętnych uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 • Prestiż OWE. 
 • Uprawnienia laureatów na podobnym poziomie do Olimpiady Biologicznej.

 

Wycieczki dydaktyczne i wydarzenia naukowe

 • Lekcja w Akwarium Gdyńskim z anglojęzycznym przewodnikiem.
 • Noc Biologów, Dzień Mózgu,Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki, Wyspa przyrodników, warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologiczny i wiele innych…

 

Wzbogacenie przedmiotowe

 • Rozszerzanie wiedzy o zagadnienia z pogranicza biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i biologii medycznej.

 

Doświadczalna nauka chemii 

Lekcje w grupach  oparte na metodzie eksperymentu. 
Współpraca z instytucjami naukowymi.

 • Realizacja programów edukacyjnych we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 • Udział w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Wydział Chemii UG i PG.

Udział w dodatkowych zajęciach koła chemicznego.

 • Możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych.

 

 

Zajęcia dodatkowe (do wyboru):

 • programowanie
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • ratownictwo medyczne
 • edukacja teatralna
 • edukacja filmowa

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta profilu biologiczno-chemicznego skierowana jest do ucznia ciekawego otaczającego go świata, chętnego by zaznajamiać się z nowinkami w dziedzinie nauk przyrodniczych, otwartego na projekty, również międzynarodowe. Absolwenci profilu biologiczno - chemicznego są przygotowani do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach. Młodzież ma szansę na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodą komunikację. 

 

 Cele profilu:

 • Przygotowanie uczniów do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach.
 • Przygotowanie uczniów do zdania matury rozszerzonej z biologii, chemii i języka angielskiego lub matematyki.
 • Przygotowanie merytoryczne, które zagwarantuje absolwentom łatwy start na pierwszym roku studiów wybranego przez siebie kierunku.
 • Nauka poprzez prowadzenie doświadczeń biologicznych i chemicznych gwarantująca poszerzanie wiedzy, umiejętności praktycznych i rozwój naukowych horyzontów ucznia.
 • Przekazanie warsztatu metodologii badań w taki sposób, aby nasi uczniowie i absolwenci mieli motywację do podejmowania śmiałych wyzwań naukowych.
 • Opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i reakcję na współczesny świat, włączając w to świat nauki.
 • Rozbudzanie w młodzieży postawy świadomego odbierania i kształtowania otaczającego nas świata.

 

Trójmiejskie uczelnie i kierunki, na których będą mogli studiować absolwenci klasy biologiczno-chemicznej:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunki: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, psychologia zdrowia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, techniki dentystyczne, elektroradioterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe).
 • Uniwersytet Gdański (kierunki: biologia, biologia medyczna, waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody, ochrona środowiska, biznes chemiczny, bioinformatyka, kryminologia, ochrona środowiska, chemia, chemia biomedyczna, agrochemia, fizyka medyczna, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, psychologia ze specjalnością neuropsychologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, ichtiologia morska).
 • Politechnika Gdańska (kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria techniczna, oceanotechnika, technologia chemiczna).

 

17759955_1526159754084775_8233585983185281810_n[1].jpg 20180320_085541[1].jpg 20180323_145356[1].jpg 20180327_083338[1].jpg 20180613_095152[1].jpg 20180919_111438[1].jpg 20180927_114355[1].jpg 20180927_114409[1].jpg 20180927_121301[1].jpg 20181113_100946[1].jpg 20181114_094001[1].jpg 20181114_094006[1].jpg 20181120_104122[1].jpg 20181220_143520[1].jpg 20181220_153115[1].jpg 20190111_143307[1].jpg 20190111_163748[1].jpg 20190319_130157[1].jpg 20190319_131834[1].jpg 20190523_094826[1].jpg 28468348_10156200368274771_6037448846229482662_n[1].jpg 31073072_1958667157500697_2234954732907003904_o[1].jpg 31344445_1965966893437390_4756994692015456256_o_copy[1].jpg 33899725_1702434756512806_3337918857258991616_o[1].jpg 33988268_1702432349846380_4585076913617240064_o[1].jpg IMG-20190314-WA0002[1].jpg IMG_20191118_125927[1].jpg