Klasa A 

politechniczno/przyrodnicza

mat_logo2


Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka/geografia
 • język angielski

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka/geografia
 • język angielski

Języki obce:

 • język angielski,
 • oraz do wyboru: j.niemiecki / j. rosyjski


Oferta dodatkowa:

 

 • współpraca z Instytutem Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni
 • możliwość uczestniczenia młodzieży w zajęciach terenowych (m.in. w obserwacjach astronomicznych, hydrologicznych i geologicznych) a także w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych (UG, PG, AM, AMW, WSAiB) z zakresu geografii fizycznej, społeczno - ekonomicznej oraz podstaw przedsiębiorczości
 • uczestnictwo młodzieży w  wykładach z matematyki i fizyki  organizowanych przez uczelnie wyższe  (PG, UG)
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach  szkolnego koła matematycznego i fizycznego
 • udział młodzieży w licznych konkursach matematycznych i fizycznych (również w międzyprzedmiotowym konkursie The Mathematical Competition , którego pomysłodawcami są nauczyciele  naszej szkoły)
 • udział młodzieży w imprezach i wydarzeniach podróżniczych a także w "Szkolnym cyklu spotkań z podróżnikami"
 • możliwość uczestniczenia młodzieży w różnorodnych konkursach i projektach przyrodniczo-ekonomicznych - m.in. "Business Week", " Junior Biznes", "Lekcje z ZUS", "Lekcje przedsiębiorczości",  „Zróbmy coś pożytecznego” , „Gdynia moje miasto”, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
 • udział w  wycieczkach dydaktycznych  (m.in do Centrum Hewelianum, planetarium w Toruniu, elektrowni w Żarnowcu, oczyszczalni ścieków w Swarzewie, stacji meteorologicznej w Borucinie)

 

Innowacyjna nauka matematyki, geografii i języka angielskiego

 

 • innowacja programowa z matematyki, obejmująca poszerzenie programu o analizy matematyczne
 • innowacja programowa z geografii, kładąca nacisk na działania rozwijające zainteresowanie przyrodą, a także gospodarką i życiem społecznym w skali globalnej i regionalnej
 • język angielski z elementami słownictwa technicznego realizowany jako innowacyjny program dostosowany do profilu klasy

 

Zajęcia dodatkowe (do wyboru):

 • programowanie
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • ratownictwo medyczne
 • edukacja teatralna
 • edukacja filmowa

Sylwetka absolwenta:

Dzięki proponowanym przedmiotom rozszerzonym, uczeń uzyskuje szerokie możliwości rekrutacyjne (m.in. UG, PG, UM, AM, AMW). Profil, gdzie realizowany na zajęciach materiał wzbogacony jest o słownictwo ekonomiczno-biznesowe to świetny wybór dla osób chcących studiować na politechnicznych i  uniwersyteckich kierunkach ekonomicznych (w tym również za granicą) oraz na kierunkach przyrodniczo - technicznych takich jak gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna, geodezja, kartografia, nawigacja.

IMG_0040a.jpg IMG_0070a.jpg IMG_0072a.jpg IMG_0091a.jpg IMG_0098a.jpg IMG_0109a.jpg IMG_0154a.jpg IMG_0161a.jpg IMG_0808a.jpg IMG_0830a.jpg IMG_0835a.jpg IMG_0845a.jpg IMG_0908a.jpg IMG_2334a.jpg IMG_2358a.jpg IMG_2407a.jpg IMG_2601a.jpg IMG_2603a.jpg IMG_2605a.jpg IMG_2614a.jpg IMG_2619a.jpg IMG_2623a.jpg IMG_3037a.jpg IMG_3828a.jpg IMG_3829a.jpg IMG_3832a.jpg IMG_3833a.jpg IMG_3835a.jpg IMG_3854a.jpg IMG_3858a.jpg KMYJ0855a.jpg