Fizyka

 Zadania domowe dla kl.1 (Budowa jądra atomu)

jądro atomowe dom

 

zad.dom do tematu:  ZJAWISKO DOPPLERA (z dn.10 II) 

Szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s. Częstotliwość dźwięku nadawanego przez źródło wynosi 1kHz. Szybkość źródła dźwięku i szybkość odbiorcy dźwięku wynoszą 0 m/s lub 10 m/s. Źródło i odbiorca poruszają się wzdłuż tej samej prostej.

Jaki dźwięk (niższy czy wyższy, niż nadawany przez źódło) usłyszy odbiorca

a)zbliżający się do poruszającego się ku niemu źródła

b)oddalający się od poruszającego się źródła

c)którego goni źródło

d)który goni źródło.

zad.dom do tematu:  FALE  AKUSTYCZNE (z dn.4XI) 

 

1.Zakres słyszalności człowieka to  16Hz- 20 000 Hz.

Oblicz długości fal akustycznych w powietrzu odpowiadających temu zakresowi. Przyjmij,że szybkość dźwięków w powietrzu wynosi 340 m/s.

2. Wyraź szybkość dźwięku 340 m/s w „km/h”

3. Prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych  w tkankach miękkich zależy m.in. od ilości zawartej w nich wody, tłuszczu i kolagenu. Największą prędkość fale osiągają w ścięgnach, które charakteryzują się największą zawartością kolagenu. W jakim czasie fala ultradźwiękowa pokonuje 10mm długości włókno kolagenowe, jeśli jej szybkość w kolagenie wynosi   1700 m/s? (podaj odpowiedź w mikrosekundach)

Odpowiedzi do zadań:

1.   21,25m   i  0,017m ; 2.   1224 km/h  ; 3.ok. 5,9 μs

zad.dom do tematu:  FALE  MECHANICZNE

fale mech fiz.medyczna zadania