kopec141

 

Nauczyciel, pierwszy gdyński inspektor szkolny; zamordowany w Piaśnicy. Urodził się 5 sierpnia w Łazach, powiat bocheński, ojciec był nauczycielem. Seminarium Nauczycielskie ukończył w 1911 w Tarnowie i rozpoczął pracę w czteroklasowej szkole w Gdowie. Po wybuchu I wojny światowej został w 1914 powołany do wojska w armii austriackiej, do pracy nauczycielskiej powrócił w 1918. Kuratorium Poznańskie skierowało go do Szkoły Wydziałowej w Inowrocławiu, stamtąd przeszedł jako metodyk do Szkoły Ćwiczeń. Po zdaniu egzaminu konkursowego został przyjęty na trzyletnie studia uniwersyteckie we Lwowie, które ukończył w 1926. Został nauczycielem geografii w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Inowrocławiu, a od sierpnia 1933 - dyrektorem. W styczniu 1934r. został inspektorem szkolnym (obwód szkolny wejherowski) w Wejherowie. 1.04.1938r. utworzony został w Gdyni oddzielny Inspektorat Szkolny Gdyński, obejmujący miasto portowe Gdynię - został pierwszym inspektorem szkolnym w Gdyni. W opinii przełożonych przeprowadzane przez niego inspekcje w szkołach oraz opinie wystawiane nauczycielom nacechowane były rzetelnością, poczuciem odpowiedzialności i sprawiedliwości. Z jego inicjatywy organizowano w Gdyni wielkie imprezy sportowe i śpiewacze na miejskim boisku sportowym przy ul. Ejsmonda. Był aktywnym członkiem Miejskiego Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa i Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Związku Zachodniego oraz Zarządu Obwodu Morskiego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Za wzorową pracę odznaczono go złotym Krzyżem Zasługi. Aresztowany został we wrześniu 1939 roku przez gestapo razem z nauczycielami Gdyni i Wejherowa - zginął w masowej egzekucji w Piaśnicy. Symboliczny grób jest na cmentarzu wojskowym w Redłowie.

 

/źródło: Encyklopedia Gdyni/