Regulaminy

Do publicznych szkół ponadpodstawowych w Trójmieście obowiązuje elektroniczna rekrutacja.

Kandydat, który otrzymał hasło od wychowawcy lub informatyka w gdyńskiej szkole

będzie miał możliwość rejestracji w systemie od 15 czerwca 2020 roku.

Uczeń spoza Gdyni musi samodzielnie założyć sobie indywidualne konto dostępu

do systemu - wygenerować hasło - także od 15.06.2020r.

Aby tego dokonać:

  1. W przeglądarkę wpisujemy adres: https://nabor-pomorze.edu.com.pl
  2. Klikamy, pojawia się strona "Nabór Pomorze"- Aktualności,
  3. W zakładce Pomoc znajdujemy podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto

   - z potrzebnymi instrukcjami.

Do gdyńskich szkół ponadpodstawowych składa się wniosek.

Jest on generowany z systemu, po wybraniu preferowanych oddziałów (zgodnych z zainteresowaniami kandydata), szkół ( max. 3 w Gdyni) i wprowadzeniu danych osobowych.

Wybranie we wniosku wszystkich oddziałów z oferty szkoły, nie daje gwarancji na przeniesienie ucznia do wymarzonego oddziału, po przyjęciu do liceum.

Wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

System umożliwia:

  1. Złożenie wniosku elektronicznie - po wcześniejszym podpisaniu przez rodziców kandydata, posiadających Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany ( wszyscy rodzice wpisani we wniosku muszą podpisać się elektronicznie).

Po złożeniu elektronicznych podpisów, nastąpi przekierowanie na stronę wniosku kandydata,

gdzie należy koniecznie kliknąć - Złóż wniosek.

  1. Złożenie wniosku osobiście w sekretariacie liceum - po wydrukowaniu dokumentu i podpisaniuprzez rodziców i kandydata we wskazanych miejscach.