Postaci Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej mają szczególne znaczenie w historii naszej małej Ojczyzny i wpisują się w historię i profil wychowawczy naszej szkoły.

Gdyńscy Nauczyciele prezentują różne wzorce osobowe, które łączy służba dzieciom i młodzieży poprzez wykonywanie zawodu nauczyciela. Byli to ludzie z wielkimi pasjami pedagogicznymi, nierzadko harcerze, wybitni działacze społeczni, dla których Polska była dobrem najwyższym.

W swoim życiu potrafili konsekwentnie realizować pasje i zainteresowania: żeglarskie, naukowe, muzyczne i wiele innych, co jest szczególnie istotne, by tak barwne postaci inspirowały współczesną młodzież do podejmowania różnych ścieżek osobistego rozwoju.

Nauczyciele Gdyńscy Bohaterowie II Wojny Światowej ukazują różne koncepcje patriotyzmu – na czas pokoju patriotyzm codziennej, pozytywistycznej pracy na rzecz swojego najbliższego środowiska, uczciwego i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Postaci nauczycieli ukazują również heroiczny patriotyzm czasu wojny – gotowość do śmierci za ojczyznę, jak np. Lucjan Cylkowski, który przed straceniem wykrzyczał: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Wielu z nauczycieli spoczywa na okolicznych nekropoliach, co daje wyjątkową sposobność do uczenia młodego pokolenia szacunku dla zmarłych i kształtowania pamięci historycznej.

 

Gdyńscy Nauczyciele Bohaterowie II Wojny Światowej

Uroczystości 26 XI 2010

Symbolika sztandaru

Historia szkoły - kalendarium