KALENDARIUM

 

1.09.1953 – otwarcie Liceum Pedagogicznego w Gdyni (nauka odbywała się początkowo w budynku SP nr1. Po 2 latach liceum przeniosło się do budynku przy ul. Czołgistów 46 (obecnie Marsz. Piłsudskiego)

1957 – przeniesienie liceum do nowego budynku przy ul. Władysława IV 58

1964 – uruchomiono pierwsze klasy Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli

1973 – przekształcenie LPWP w Studium Wychowania Przedszkolnego

7.04.1974 – Studium Wychowania Przedszkolnego otrzymało imię Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej oraz sztandar – dar Marynarki Wojennej; została otwarta Izba Pamięci

1982 – utworzenie klas Studium Nauczania Początkowego

1984 – połączenie Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczania Początkowego w Studium Nauczycielskie

1986 – uhonorowanie Studium odznaką Za zasługi dla Gdyni

1992 – rozpoczyna działalność X LO, Studium Nauczycielskie zostało wygaszone

29.09. 2010 – Uchwałą Rady Miasta Gdynia XLO otrzymuje dawne imię Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej

26.11.2010 – Uroczystości ku czci Gdyńskich Nauczycieli i poświęcenie sztandaru XLO

DYREKTORZY

Kazimierz Dalecki 1953-1965

Ludwika Krów 1965-1972

Małgorzata Sadecka 1972-1984

Jarosław Sienkiewicz 1984-2007

Magdalena Piwowarska 2007-