migocki

 

Urodził się 16.01.1902r. w Barszczewicach koło Lwowa. Wyższe studia pedagogiczne ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Jako samouk doskonale opanował język angielski i esperanto. W 1937 reprezentował polskich nauczycieli na Kongresie w Tokio. Od 1936 do wybuchu wojny był kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 12 na Witominie.

We wrześniu 1939 brał udział w obronie Helu. Wzięty przez Niemców do niewoli uciekł z niej i przybył do Warszawy. Wstąpił do AK. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku został powtórnie wzięty do niewoli i wywieziony do obozu w Mauthausen, gdzie zginął 8.01.1945r.

/źródło: Encyklopedia Gdyni/