Uczniowie klasy IB uczestniczyli w 3-godzinnych warsztatach terenowych pt:" Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, które odbyły się w oczyszczalni ścieków w gminie Kosakowo. 

20180919 114113

Uczniowie poznali zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz relację między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi. W trakcie trwania warsztatów zostały wyjaśnione zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska. W czasie trwania prezentacji zostały omówione procesy i technologie realizowane w oczyszczalni ścieków „Dębogórze”. 20180919 092804

20180919 102154

20180919 103221W trakcie przemarszu omówiono oddziaływania oczyszczalni na środowisko, zrównoważony rozwój w kontekście oczyszczalni ścieków czy zagrożenia środowiska ze względu na prowadzoną działalność człowieka (m.in. urbanizacja, rozwój przemysłu w regionie).

20180919 105226

20180919 105233

Uczniowie zwiedzili najważniejsze obiekty Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”, m.in: dyspozytornię oczyszczalni – zostali zapoznani z systemem kontroli i sterowania procesami technologicznymi, ciągiem oczyszczania mechaniczno – biologicznego ścieków oraz przeróbką osadów ściekowych i spalarnię osadów. 

20180919 110328

20180919 110333

20180919 110710

20180919 111438

20180919 112925