w 001jpeg

1 kwietnia 2019 r. młodzież klasy drugiej E o profilu biologiczno-chemicznym odwiedziła Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych pt. związki chromu i manganu. Młodzież samodzielnie przeprowadzając doświadczenia badała właściwości utleniająco – redukujące związków chromu i manganu. 

w oo5 copy

 

Uczniowie przeprowadzili między innymi doświadczenia pt. burza probówce reakcja Cruma, powstawanie nadtlenochromianów, a także obserwowali erupcję chemicznego wulkanu.

 

Młodzież w ramach warsztatów miała także okazję doskonalić umiejętności przyrządzania roztworów w określonym stężeniu oraz posługiwania się aparaturą chemiczną.

 

Zwieńczeniem wizyty na Wydziale był wykład doktor Małgorzaty Czerwickiej pt. Chemia substancji zapachowych.

w 1.04