B   Klasa biologiczno - chemiczna

 

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

 

Języki obce:

 • język angielski,
 • oraz do wyboru:
 1. niemiecki / j. rosyjski

 

Oferta dodatkowa:

 • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi - udział w warsztatach i wykładach m.in. z wydziałem Chemii i Biologii UG w ramach programów “Poznaj pracę biologa” i “Zaproś naukowca do szkoły”, wydziałem Chemii PG oraz Wydziałem Oceanografii.
 • Nauczycielskie koło przyrodnicze.
 • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej dla osób zainteresowanych pedagogiką i psychologią.

 

Innowacyjna nauka biologii, chemii i języka angielskiego.

Międzyprzedmiotowa innowacja programowa: elementy biologii i chemii w języku angielskim.

 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez zadania projektowe związane z ekologią.
 • Poszerzenie znajomości biologii o zagadnienia, którymi zajmują się biologiczne think-tanks, czyli współczesny świat nauki.
 • Nauka w oparciu o "emocjonujące" doświadczenia przeprowadzane przez samych uczniów
 • Nauka języka angielskiego jako narzędzie służące dzieleniu się własnymi pomysłami oraz wymianie doświadczeń.

 

Eksperymentalne Koło Biologiczne "Przeprowadź doświadczenie i napisz pracę badawczą!"

 • Przeprowadzanie i pisanie własnych prac badawczych przez uczniów.
 • Nauka metodologii badań przyrodniczych.
 • Praca na preparatach mokrych.
 • Działania umożliwiające start w Olimpiadzie Biologicznej.

 

Naukowe Koło Ekologiczne 

 • Przygotowanie chętnych uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 • Prestiż OWE. 
 • Uprawnienia laureatów na podobnym poziomie do Olimpiady Biologicznej.

 

Wycieczki dydaktyczne i wydarzenia naukowe

 • Lekcja w Akwarium Gdyńskim z anglojęzycznym przewodnikiem.
 • Noc Biologów, Dzień Mózgu,Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki, Wyspa przyrodników, warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologiczny i wiele innych…

 

Wzbogacenie przedmiotowe

 • Rozszerzanie wiedzy o zagadnienia z pogranicza biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i biologii medycznej.

 

Doświadczalna nauka chemii 

Lekcje w grupach  oparte na metodzie eksperymentu. 
Współpraca z instytucjami naukowymi.

 • Realizacja programów edukacyjnych we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 • Udział w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Wydział Chemii UG i PG.

Udział w dodatkowych zajęciach koła chemicznego.

 • Możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych.

 

 

Zajęcia dodatkowe (do wyboru):

 • programowanie
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • ratownictwo medyczne
 • edukacja teatralna
 • edukacja filmowa

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta profilu biologiczno-chemicznego skierowana jest do ucznia ciekawego otaczającego go świata, chętnego by zaznajamiać się z nowinkami w dziedzinie nauk przyrodniczych, otwartego na projekty, również międzynarodowe. Absolwenci profilu biologiczno - chemicznego są przygotowani do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach. Młodzież ma szansę na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodą komunikację. 

 

 Cele profilu:

 • Przygotowanie uczniów do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach.
 • Przygotowanie uczniów do zdania matury rozszerzonej z biologii, chemii i języka angielskiego lub matematyki.
 • Przygotowanie merytoryczne, które zagwarantuje absolwentom łatwy start na pierwszym roku studiów wybranego przez siebie kierunku.
 • Nauka poprzez prowadzenie doświadczeń biologicznych i chemicznych gwarantująca poszerzanie wiedzy, umiejętności praktycznych i rozwój naukowych horyzontów ucznia.
 • Przekazanie warsztatu metodologii badań w taki sposób, aby nasi uczniowie i absolwenci mieli motywację do podejmowania śmiałych wyzwań naukowych.
 • Opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i reakcję na współczesny świat, włączając w to świat nauki.
 • Rozbudzanie w młodzieży postawy świadomego odbierania i kształtowania otaczającego nas świata.

 

Trójmiejskie uczelnie i kierunki, na których będą mogli studiować absolwenci klasy biologiczno-chemicznej:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunki: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, psychologia zdrowia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, techniki dentystyczne, elektroradioterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe).
 • Uniwersytet Gdański (kierunki: biologia, biologia medyczna, waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody, ochrona środowiska, biznes chemiczny, bioinformatyka, kryminologia, ochrona środowiska, chemia, chemia biomedyczna, agrochemia, fizyka medyczna, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, psychologia ze specjalnością neuropsychologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, ichtiologia morska).
 • Politechnika Gdańska (kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria techniczna, oceanotechnika, technologia chemiczna).

 

 20190523 075914

20190523 094826

20181120 104122

20181113 100946

20180927 114355

20180927 121301

20180927 114409

IMG 20191118 125927

20181114 094001

20181114 094006

IMG 20190314 WA0002

20190319 131834

20190319 130157

28468348 10156200368274771 6037448846229482662 n

17759955 1526159754084775 8233585983185281810 n

31073072 1958667157500697 2234954732907003904 o

20180613 095152

20181220 143520

20181220 153115

31344445 1965966893437390 4756994692015456256 o copy

20190111 163748

20190111 143307

20180919 111438

20180327 083338

33988268 1702432349846380 4585076913617240064 o

33899725 1702434756512806 3337918857258991616 o

20180323 145356

20180320 085541