20171219 160703

 

   Każdy z nas, aby móc poczuć się bezpiecznie , na podstawie własnych doświadczeń tworzy sobie strefę, która otacza go niczym kapsuła powietrzna. Zazwyczaj kryje się ona pod nazwą granicy bądź strefy komfortu. Znamy siebie samych na tyle, na ile poznaliśmy zewnętrzne progi naszej strefy komfortu ; na ile zbadaliśmy i doświadczyliśmy naszych granic.

Dzięki naszym granicom możemy orientować się w świecie. Są one najczęściej skutkiem naszych przekonań i przeszłych doświadczeń oraz co bardzo ważne i nie należy o tym zapominać, mają wpływ na wszystkie sfery życia, nawet na to w co się ubieramy, co jemy, jakimi ludźmi się otaczamy itd…

Jednakże czasami zdarza się, że niektórzy naruszają granice innych osób w sposób ,który w skutkach może być przerażający... Mowa o molestowaniu seksualnym. Molestowanie seksualne to przekroczenie granic naszej intymności, granic których nikt nie ma prawa naruszać. Są to okaleczenia, które nie zostawiają szram na ciele, ale głęboko ranią duszę. Trudno o nich mówić otwarcie, bo powodują poczucie wstydu albo poczucie winy.

   Dlatego bardzo ważne i cenne jest, aby zawczasu nabyć zdolność właściwego rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na molestowanie seksualne. I właśnie z tym zagadnieniem w dniu 19.12.2017 r.   zmierzyli się uczniowie X LO podczas spotkania Szkolnego Koła Psychologicznego. W czasie jego trwania Kółkowicze poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę w tym zakresie. Poprzez liczne ćwiczenia zdobyli umiejętność podjęcia odpowiednich kroków w przypadku rozpoznania jakichkolwiek sygnałów świadczących o tym, że możemy być narażeni na ten rodzaj przekroczenia granic.

20171219 153305      20171219 153533

20171219 154605   20171219 161248

20171219 161302   20171219 155514