WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2015 ROKU

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 123 uczniów

Zdało egzamin maturalny 123 uczniów

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników w województwie pomorskim

2105 1

2105 2

2105 3

2105 4