WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2016 ROKU

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 128 uczniów

Zdało egzamin maturalny 128 uczniów

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników w kraju

matura 2016 na strone

matura 2016 na strone 2