WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2017 ROKU

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 156 uczniów

Zdało egzamin  maturalny  156 uczniów

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników w kraju

2017 1

2017 2

2017 3