WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2018 ROKU

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 149 uczniów

Zdało egzamin  maturalny  149 uczniów

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników województwa pomorskiego

2018 1

2018 2

2018 3