Stypendium dla Ciebie:

     www.mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych.

Jest to strona dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców

- wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju.

     Tu znajdziesz stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający Twoim pasjom, talentom i potrzebom. Zapraszam!

więcej na stronie

Stypendia uznaniowe i socjalne:

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

więcej na stronie 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

więcej na stronie 

Stypendium sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego

więcej na stronie

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego

„Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”

więcej na stronie

Stypendium Miasta Gdyni

Stypendium dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także za osiągnięcia artystyczne i sportowe

więcej na stronie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni (stypendium i zasiłek szkolny)

więcej na stronie
Stypendium Burmistrza Miasta Rumi

Stypendium za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

więcej na stronie

Stypendium Burmistrza Miasta Reda

więcej na stronie

Stypendium Starosty Wejherowskiego

więcej na stronie

Stypendium Naukowe Rady Gminy Szemud

więcej na stronie
Stypendia Rady Gminy Kosakowo

Stypendium naukowe

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

więcej na stronie

Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo

Stypendium Burmistrza Gminy Żukowo za wybitne wyniki w nauce, sporcie

i kulturze

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

więcej na stronie

Stypendium Rady Miasta Pucka

więcej na stronie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

więcej na stronie

Stypendium Rady Miasta Hel

Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe i artystyczne, inne osiągnięcia naukowe i artystyczne, sportowe

więcej na stronie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym

więcej na stronie

Stypendium Burmistrza Miasta Jastarni dla uczniów i studentów 
więcej na stronie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

więcej na stronie

Indeks Start2Star - Program stypendialny dla maturzystów

więcej na stronie