Dnia 17.10.2017 r. uczniowie klasy IIE uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych w Stacji Biologicznej organizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

20171017 095949

Młodzież wzięła udział w zajęciach pt: " Bałtyk- śródziemne morze północnej Europy". Zakres tematyczny zajęć obejmował: historię i ogólną charakterystykę Bałtyku, procesy fizyczne w morzu, różnorodność gatunkową Bałtyku oraz wpływ człowieka na faunę i florę morza.

20171017 123453

20171017 131401

Drugie zajęcia były zatytułowane: "Tajemnice świata roślin". Program merytoryczny warsztatów obejmował: różnorodność świata roślin - budowę kwiatów i części wegetatywnych., zapylenie i rozsiewanie, adaptacje roślin do środowiska, znaczenie roślin (gatunki jadalne, przyprawowe, lecznicze i trujące, produkty pochodzenia roślinnego).

20171017 104215

20171017 105626

DSC 1362

DSC 1375

DSC 1379

Celem warsztatów była edukacja przyrodnicza, nastawiona przede wszystkim na zdobywanie wiedzy o otaczającym nas świecie poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, aktywne poznawanie i doświadczenie. Ideą przyświecającą edukacji jest kształtowanie umiejętności i postaw w myśl hasła: Rozpoznaję - Rozumiem - Dbam. 

DSC 1388

DSC 1393