w 0

15 września 2016 r. młodzież klasy 1 b odwiedziła gościnne progi Wydziału Oceanografii UG. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu oceanografii chemicznej. Warsztaty prowadzone były przez  pracowników Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni i dotyczyły  Źródeł fosforu w morzu. Składały się z dwóch części: wykładu i pracy  w laboratorium.

w 1

Uczniowie poznali reakcję środowiska na nadmierny dopływ fosforanów (eutrofizacja, pustynie beztlenowe). Młodzież pracowała na materiale środowiskowym oraz samodzielnie przygotowanych roztworach substancji stosowanych w „życiu codziennym” będących potencjalnym źródłem fosforanów dla wód naturalnych (np. roztwór proszku do prania, płynu do zmywania naczyń, mydła, nawozu do kwiatków itp.).

wykład 37

wykła 36

Celem warsztatów było:

    • zapoznanie uczniów ze źródłami fosforanów w wodach jeziornych, rzecznych i morskich oraz przedstawienie możliwości kumulacji związków fosforu w osadach,
    • uświadomienie podstawowych źródeł fosforu dla wód naturalnych oraz skutków wysokiego stężenia fosforanów w środowisku wodnym,
    • ukazanie zagrożeń jakie pociąga za sobą eutrofizacja oraz aktywizacja postawy świadomego wpływu na kształtowanie stanu środowiska naturalnego przy wykonywaniu „zwykłych codziennych czynności”.